Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Dokumentation, planlægning og praksis

Tema 3: Dokumentation, planlægning, praksis

Nøgleord: Didaktik, refleksion, værdier, ledelse

Er du nysgerrig på dokumentation? Har du lyst til at få nye idéer til planlægning? I dette laboratorium udvikler vi sammen et alsidigt planlægningsværktøj, der bl.a. forholder sig til spørgsmålet om hvordan leg-og-læring kan omsættes fra slogan-niveauet til en praksis med barnet i centrum. Vi arbejder også med den levende vuggestue- og dagplejedidaktik, refleksioner over planlagt og anvendt praksis, pædagogiske valg og deres implikationer, kvalificering af målrettet praksis ud fra læreplansarbejdet og dokumentationsmetoder. Udvikling og afprøvning af nye strukturer for det pædagogiske arbejde. Hvordan skal dagligdagen planlægges for at tilgodese barnets behov? At turde tænke nyt i forhold til fx legestuen.

Der er allerede gang i en masse planlægnings- og dokumentationsredskaber rundt omkring. Tag dem med ind i laboratoriet, lad os inspirere hinanden, diskutere idéer og værdier, afprøve konkrete metoder og videreudvikle på det der virker for os.

I centrum for dokumentations- og planlægningsarbejdet er naturligvis barnet – og derfor også pædagoger og dagplejeres refleksion over spørgsmålet: "Hvad er det gode børneliv i dagpleje og vuggestue?” Her gives ingen lette svar; i stedet lægges op til diskussion og fælles udforskning af spørgsmålet ud fra faglige, personlige og politiske perspektiver. På dette grundlag kan laboratoriet bidrage med f.eks. kriterier for pædagogisk ledelse, og/eller inspirere til pædagogisk refleksion..

Med et alsidigt planlægningsværktøj som udgangspunkt for praksis og refleksion, nedtones betydningen af målinger og kontrol inden for pædagogisk ledelse; i stedet sættes fokus på barnet i sin kontekst.

Laboratoriearbejdet vil bestå i en blanding af undervisning, gruppediskussioner, idé-udviklings processer, undersøgelses- og afprøvningsfaser, evalueringsprocesser. Ovenstående tema er skabt med udgangspunkt i ønsker fra projektets deltagere generelt. Temaet vil undervejs udvikle sig i samspil med de konkrete deltagere i laboratoriet. Det forventes, at deltagerne engagerer sig aktivt på og mellem laboratoriemøderne, og at deltagerne er villige til at eksperimentere med og videreudvikle egen pædagogiske praksis såvel som det fælles planlægningsværktøj.

 

Anders Skriver Jensen er laboratorieansvarlig og vil stå for otte af i alt 14 laboratoriemøder.

Udover Anders vil laboratoriet have gæsteoptræden af:

1. Ole Henrik Hansen vedr. ’Emotionel relatering og modtagelse’

2. Lone Svinth vedr. ’Samspil og læring’

3. Ditte Winther-Lindqvist vedr. ’Det legende lærende barn’

4. Grethe Kragh-Müller vedr. ’Tilknytning og anerkendelse’

5. Sven-Erik Holgersen vedr. ’Børns æstetiske aktiviteter som basis for pædagogisk nærvær’

6. Mia Herskind vedr. 'Krop og bevægelse'.