Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Emotionel relatering og modtagelse

Tema 2: Emotionel relatering og modtagelse

Nøgleord: Sprog, overgange, kærlighed, in- og eksklusionsprocesser.

I dette laboratorium undersøges betydningen af at kunne tolke barnets emotionelle intentioner i nuet. Et laboratorium der ønsker at undersøge pædagogiske organiseringsformer, der tilgodeser sammenhængen mellem barnets biologi og de forskellige fællesskaber barnet optræder i.

Praksisformer der tilgodeser en naturlig kærlighed til barnet, intimitet, passion og engagement, den taktfulde pædagog/dagplejer, der tilgodeser barnets individuelle behov for nærhed og stimulering. Pædagogen/dagplejeren der kan skabe følelsen af at høre til, at blive set, og samtidig skabe rum for læring. Et laboratorium der tager udgangspunkt i hjernens udvikling, sprogtone, mimik, kropsholdninger, og ikke mindst hvordan der kan foretages 'in og eksklusioner' gennem tilsigtede og utilsigtede tolkninger og vurderinger af henholdsvis positiv og negativ art. Udgangspunktet er, at de negative kan være meget fastholdende, positionerende og formende i forhold til enkeltbørn og deres ophav.

Laboratoriet vil desuden udforske barnets tilknytning til vuggestue/dagpleje, og finde nye måder at modtage barnet på. Udgangspunktet er barnets etablering af tilknytningsreferencer. Der skal således afprøves nye former for overgange mellem familie og vuggestue/dagpleje. Desuden skal vi afprøve samtænkninger af en række funktioner såsom sundhedspleje, mødregrupper, nærmiljø, vuggestue/dagpleje, forældreorlov, pladsvisitering mv. og desuden vil vi inddrage såvel lokal- som landspolitikere.

Et laboratorium der udover det nævnte vil arbejde med forskellige omsorgsformer, fælles opmærksomhed, dialogformer, børns venskaber, funktionsbestemt didaktik, et laboratorium som vil søge at etablere nye praksisformer i forhold til de nævnte emner.

Laboratoriearbejdet vil bestå i en blanding af undervisning, gruppediskussioner, idé-udviklings processer, undersøgelses- og afprøvningsfaser, evalueringsprocesser og studiebesøg.

Ole Henrik Hansen er laboratorieansvarlig og vil stå for otte af i alt 14 laboratoriemøder.

Udover Ole Henrik Hansen vil laboratoriet have gæsteoptræden af:

1. Anders Skriver Jensen vedr. ’Dokumentation, planlægning, praksis’

2. Lone Svinth vedr. ’Samspil og læring’

3. Ditte Winther-Lindqvist vedr. ’Det legende lærende barn’

4. Grethe Kragh-Müller vedr. ’Tilknytning og anerkendelse’

5. Sven-Erik Holgersen vedr. ’Børns æstetiske aktiviteter som basis for pædagogisk nærvær’

6. Mia Herskind vedr. 'Krop og bevægelse'.