Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Planlægningsproces BiC1

Projekt Barnet i Centrum er blevet til i tæt samspil med de interesserede kommuner. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med tre repræsentanter fra kommunerne, de fire centrale forskere og Tine Mark Jensen og Niels Henrik Meedom fra Nationalt Center for Kultur og læring. Undervejs i planlægningsprocessen blev der afholdt stormøder og workshops for interesserede deltagere, som fik mulighed for at komme med deres input.
Du kan her finde reportagen fra stormødet og oplæg fra dagen. 

Fra Barnet i Centrum - Møde og workshop den 11. september 2012

Status for projekt Barnet i Centrum ved professor m.s.o. Stig Broström (pdf)

Fra biologi til kultur - et perspektiv på barnets udvikling ved videnskabelig assistent Ole Henrik Hansen (pdf)

Hvad er aktionsforskning og hvad er aktionslæring - hvordan arbejder vi i laboratorierne ved professor m.s.o. Stig Broström (pdf)


Workshops

Oplæg ved videnskabelig assistent Ole Henrik Hansen

Oplæg om 'Planlægning og dokumentation?' ved ph.d.-stipendiat Anders Skriver (pdf)

Oplæg om 'Voksen-barn samspillet i pædagogiske aktiviteter' ved ph.d.-stipendiat Lone Svinth (pdf)

Oplæg om 'Pædagogens/dagplejerens placering/position i børnenes hverdagsliv' ved professor m.s.o. Stig Broström (pdf)