Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samspil og læring

Tema 1: Samspil og læring

Nøgleord: Samspilsformer, indretning, rytme, nærvær, læring.

Det pædagogiske samspil mellem voksne og børn har stor betydning for børns erfaringer – deres væren og læren – i vuggestue og dagpleje. I dette laboratorium vil vi arbejde med tilknytning, samspilsformer og hvordan der skabes en positiv atmosfære med et opbyggeligt og lærerigt samspil mellem børn og voksne. Laboratoriet går i dybden med struktureringen af hverdagen og omsorgspersonens varierende roller i dagens forskellige faser og vi skal sammen undersøge hvordan dagtilbuddets indretning, hverdagens rytme og pædagogisk nærvær, kan medvirke til at reducere uro, konflikter og eksklusionsprocesser. Laboratoriet vil desuden arbejde med dagtilbuddets opmærksomhedskultur og hvordan især børn i udsatte positioner kan guides med en sensitiv attitude. Tabuer og barrierer for hverdagens relationsarbejde vil ligeledes blive adresseret.

Arbejdsformen i laboratoriet vil være en vekselvirkning mellem forskellige former for oplæg, gruppeaktiviteter og fælles diskussioner. Sammen skal vi undre os og være nysgerrige på egen og hinandens praksis. Det forventes, at deltagerne engagerer sig aktivt på og mellem laboratoriemøderne, hvor der bl.a. skal indsamles data i form af ’praksisfortællinger’. Det forventes desuden, at deltagerne er villige til at eksperimentere med og videreudvikle egen pædagogisk praksis.

Lone Svinth er laboratorieansvarlig og vil stå for otte af i alt 14 laboratoriemøder. På baggrund af ovenstående temaer vil der blive fastlagt et program for laboratoriemøderne, som tillige indeholder input fra deltagerne.

 

Udover Lone Svinth vil laboratoriet, med en tæt kobling til det overordnede tema SAMSPIL og LÆRING, have gæsteoptræden af:

 

1. Ole Henrik Hansen vedr. ’Emotionel relatering og modtagelse’

2. Anders Skriver Jensen vedr. ’Dokumentation, planlægning, praksis’

3. Ditte Winther-Lindqvist vedr. ’Det legende lærende barn’

4. Grethe Kragh-Müller vedr. ’Tilknytning og anerkendelse’

5. Sven-Erik Holgersen vedr. ’Børns æstetiske aktiviteter som basis for pædagogisk nærvær’

6. Mia Herskind vedr. 'Krop og bevægelse'.