Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Tema 3: Didaktik

Didaktik

Dagplejeren og pædagogen anvender sin didaktiske faglighed når hun/han reflekterer over, gennemfører og evaluerer planlagt pædagogisk praksis.

En planlagt pædagogisk praksis er kendetegnet ved pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og situationsbevidste dagplejere og pædagoger.

De pædagogisk tilrettelagte aktiviteter (inklusive formålet med, og fundamentet for, disse) er det primære fokus for pædagogens og dagplejerens didaktiske refleksioner, parallelt til lærerens fokus på undervisning. Defineret på denne måde handler didaktikken om at planlægge, reflektere over, gennemføre, vurdere, begrunde, evaluere, justere og udvikle pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Pædagogisk tilrettelagte aktiviteter er pædagogisk indhold, aktiviteter og samværsformer, der sættes i værk med aktivt fokus på elementer i læreplanen (formål, værdigrundlag, mål, indhold/tema). Detaljegraden af selve planlægningen er ikke så væsentlig som det at skabe, for børnene meningsfulde, læreplansorienterede aktiviteter med henblik på trivsel, sundhed, læring, udvikling og dannelse.

Situationsbevidsthed er evnen til at reagere på barnets begyndelser, så der skabes en meningsfuld forbindelse mellem situationen og læreplanen. Kort sagt: Evne og vilje til at møde barnet – med læreplanen i baghovedet. Situationsbevidsthed som didaktisk begreb udspringer af laboratoriearbejdet i BiC 1.

Didaktik i vuggestue og dagpleje handler således om:

  1. Refleksion over formålet for praksis (dannelse, fremtid, blik på samfundet).
  2. Refleksion over fundamentet under praksis (værdier, principper – blik på institutionen).
  3. Planlægning af praksis (mål, tegn, indhold, situationsanalyse).
  4. Gennemførsel af praksis (situationsbevidsthed, omsorg, opdragelse, undervisning).
  5. Evaluering af praksis (dokumentation, udvikling).

Strukturen i didaktiklaboratoriet i BIC2 vil være en videre udforskning af modellens kategorier, med særligt fokus på udvikling af begrebet situationsbevidsthed som didaktisk kategori. Teoretisk er denne tilgang til vuggestue/dagpleje-didaktik forankret i kritisk didaktik (Broström, Klafki, m.fl.) og postmoderne perspektiver (Dahlberg, Biesta, m.fl.).

Deltagerne vil blive introduceret til modellen, og derefter gennem BIC 2-forløbet blive inviteret med til at videreudvikle den gennem deres individuelle projekter, og gennem det fælles arbejde i laboratoriet.