Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Barnet i Centrum 2

FORSKNING MØDER PRAKSIS

ET BEDRE LIV FOR DE 0-3-ÅRIGE

Tak for en god BiC2 afslutningskonference d. 7.6.

Her finder I LoneStig, Ole og Ratibs oplæg. 

Videndeling, udvikling og forskning i ét

Barnet i Centrum 2

2. december 2015 lød startskuddet for Barnet i Centrum 2. Vi bygger videre på alle de gode resultater og erfaringer fra BiC1 og kommer et spadestik dybere i udviklingen af 0-3 års området. De otte kommuner, som deltager i projektet, mødes på 12 laboratoriedage, forsker i deres hverdagspraksis og fortæller om resultater og erkendelser på en konference i foråret 2017.

Barnet i Centrum 2 er, som sin forgænger, et aktionsforsknings- og læringsprojekt der er kendetegnet ved ambitionen om at bidrage til ny teori, såvel som ny praksis. De deltagende pædagoger og dagplejere indgår i et laboratoriearbejde, hvor de dels bliver udfordret med ny teori og dels analyserer egne data som er indsamlet i egen institution, hvilket fører til ny praksis, ny dataindsamling, nye analyser og teorirefleksioner. Forskning og praksis udfordrer og beriger hinanden i en løbende proces.

Kontakt

Projektleder

Lektor Ole Henrik Hansen

E-mail: ohh@edu.au.dk
Tlf.: +4587163692
Mobil: 22916518

Professor Stig Brostrøm, faglig konsulent på BiC2
T: 8716 3637
E: stbr@dpu.dk

Baggrund og formål med BiC

Hvad er kvalitet i vuggestuen og dagplejen? Det vil forskere, pædagoger og dagplejere finde ud af sammen.

Formålet med Barnet i Centrum er at skabe viden om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue / dagpleje.

Barnet i Centrum sætter forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I to år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle det pædagogiske område for de 0-3- årige. Projektet tør tænke nye tanker og tør eksperimentere med praksis på en måde, der sætter barnet i centrum.

Hvad skal der ske? Forskere og praktikere udveksler erfaringer og refleksioner i laboratorier. Her italesætter vi eksisterende praksis og sætter udviklingsprocesser i gang.

Organisering og temaer

Projektet er organiseret i tre laboratorier, der hver mødes 12 gange. På Laboratoriemøderne udfordres deltagerne med ny teori og sammen sætter de fokus på en række spørgsmål og problemer i relation til deres egen praksis.

 

Deltagere i projektet

Otte kommuner deltager i BiC2:

  • Helsingør Kommune
  • Roskilde Kommune
  • Gentofte Kommune
  • Sorø Kommune
  • Vejen Kommune
  • Vejle Kommune
  • Viborg Kommune
  • Odder Kommune

Video - Didaktik i dagplejen

Se hvordan Vibeke arbejder med didaktik i sin dagpleje. Vibeke deltog i didaktiklaboratoriet i BiC 1.

Videoen er produceret af FOA.