Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aktionsforskning og aktionslæring

Aktionsforskning og aktionslæring - møde mellem praktikere og forskere

Aktionsforskning: Forskere og praktikere går sammen om at udforske en faglig problemstilling som omsættes til praksis (der ligesom teorierne løbende genkonstrueres). Forsker og praktiker foretager (ideelt set) dataindsamling, denne gøres til genstand for fælles refleksion og ny teoriudforskning. Målet er at producere ny viden og ændret praksis.

’Barnet i centrum’ tilbyder et platform, en arena for aktionsforskning (mødested universitet i Emdrup og ideelt regionalt), hvor forskere og praktikere forsker sammen. Forskere medbringer teori og undren, praktikere medbringer bearbejdet data fra praksis og undren. I laboratorierne producerer vi viden, der skal publiceres.

Aktionslæring: I Laboratorierne leverer forskere ny viden til praktikerne der omsætter denne, dokumenterer og evaluerer, hvilket danner afsæt for næste aktionstrin. Aktionslæring kræver input af ekstern viden. På dette lokale/ kommunale niveau er der brug for vejledere - konsulent tilknytning.
Aktionslæringen ligger i kommunerne, hvor de deltagende pædagoger sikrer sig en vejledningsfunktion.