Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Baggrund

Baggrund for Barnet i centrum

I Danmark går 131.000 børn mellem nul og tre år i vuggestue, dagpleje eller aldersintegreret institution. Det svarer til 18% af alle nulårige (typisk børn fra ca. 10 måneder til et år), 90% af alle etårige og 93% af alle toårige.  Disse børn har en gennemsnitlig "arbejdstid" på 37-39 timer om ugen.

Spørgsmålet er, hvordan det fungerer for børnene? Bibringer dagtilbuddene samtlige børn lige livsmuligheder, som det kunne forventes i et demokratisk velfærdssamfund? Hvis ikke, kan det så have betydning for børnene? Og hvordan kan det i så fald gøres bedre? Barnet i Centrum ønsker på børnenes vegne, at være nysgerrig på disse spørgsmål, og at være det med et helt særligt fokus på det 0-3 årige barn - at udvikle og betone netop denne alders særlige behov og særlige kvaliteter.

En drivende kraft i det lille barns vej ind i fællesskabet tænkes som en kombination af omsorgsgiverens naturlige kærlighed til barnet, hendes trang til at stimulere det og yde det omsorg og barnets trang til at høre til; det evolutionært nedarvede sociale instinkt – tilknytningstrangen, ønsket om samhørighed og evnen til at samarbejde. Antagelsen som ligger bag er, at barnet skal stimuleres passende for at kunne klare sig godt i livet.

Barnet i Centrum stiller nye og interessante spørgsmål, er nysgerrig på barnets vegne og sætter relevante begreber i spil, der som udgangspunkt knytter barnets psykiske udvikling til hele barnelivet, og projektet undersøger grundlæggende, hvordan det levede barneliv skaber rum for barnets udvikling.

 

Formål

Formålet er at belyse dagtilbuddenes betydning for barnets fortsatte udvikling, på baggrund af nyere teoridannelser og nyere empiriske undersøgelser, og udvikle og afprøve nye praksisformer, der kan skabe bedre mulighed for alle børn i dagtilbuddene. Tanken er at ved at forene et stort antal erfaringer og den nyeste viden, vil forskere og praktikere sammen kunne udvikle praksis.

At deltage i Barnet i Centrum fordrer derfor, at man tør at tænke, at man tør at være kritisk, at man tør at stikke hovedet frem, at man tør at afprøve praksisformer og man vil gøre det ekstra, der skal til, for at opnå ny viden.

Det svære i disse processer er måske ikke at finde svar. Det svære kan vise sig at være at stille de rigtige spørgsmål. De spørgsmål, der formår at åbne for nye indsigter, og som samtidig får os alle til at indse, at noget kan gøres anderledes – ikke bare for at gøre det anderledes, men for at gavne barnelivet.

 

Fremtidens dagtilbud

Projektet vil medtænke pointerne fra Børne- Undervisningsministeriets Task Force for Fremtidens Dagtilbud fra 2012, og visionerne i Ny Nordisk Skole. Ideen er, at den pædagogiske praksis som projektet udvikler, skal kunne harmoneres med disse tiltag. Derfor vil projektet inddrage de fire temaer fra Task Forcen: 1. En reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. 2. Målrettet forældresamarbejde 3. En stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling 4. Professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer. Samt dogmerne fra Ny Nordisk Skole: 1. Udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis.

De politiske visioner forventes ikke at blive synlige i projektets resultater, men de vil være medtænkt i den pædagogiske udviklingsproces, og de kan spores i de temaer, som indgår i projektet.