Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

BiC2 afslutningskonference

BiC2 afslutningskonference 7.6.2017

FORSKNING MØDER PRAKSIS

ET BEDRE LIV FOR DE 0-3-ÅRIGE

Kom og hør spændende oplæg og mød en masse engagerede pædagoger og dagplejere fra 8 kommuner i workshops, hvor de fortæller om deres forskning i egen praksis – og hvad den har ført med sig.

Tid: 7. juni kl. 9.30-16
Sted: Festsalen, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU), Campus Emdrup, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Tilmelding til konference  her 
Tilmelding til workshop sker ved ankomst til konferencen.

Program

  9.30-10.00: Ankomst og kaffe

10.00-10.10: Velkomst ved projektleder og lektor Ole Henrik Hansen

10.10-12.00: Præsentation af resultater fra 1,5 års laboratoriearbejde – læring, erkendelser og nye praksisformer. Ved laboratorielederne Ole Henrik Hansen, Stig Broström, Lone Svinth og deltagere fra de tre laboratorier. (Pause 11.15)

12.00-12.20: Oplæg ved pædagogisk konsulent Mie Storgaard, Viborg Kommune. Hvordan lever BiC 2 videre? Implementeringsstrategi i Viborg Kommune.

12.20-13.00: Frokostpause (Vi serverer frokost)

13.00-13.40: Første runde workshop

14.00-14.40: Anden runde workshop

14.40-15.00: Kaffepause

15.00-15.50: Oplæg ved lektor Ratib Lekhal, Norge: Forholdet mellem børns deltagelse i dagtilbuddet og sprog- og adfærdsmæssig udvikling i barndommen.

15.50-16.00: Afrunding ved Ole Henrik Hansen.

Print program

Se workshops her

Workshops kl. 13.00-13.40

Samspil og læring: De gyldne øjeblikke, som vi sjældent får formidlet (Viborg)

Samspil og læring: Forstyrrelser. (Roskilde)

Overgangspædagogik: Empati, (Vejle Dagpleje)

Overgangspædagogik: Børns venskaber i overgange (Vejle)

Overgangspædagogik: Børns deltagelse giver sammenhæng (Viborg)

Overgangspædagogik: Spørgeskemaundersøgelse om gæstedagplejen (Viborg Dagpleje)

Didaktik: Didaktik og læring i vuggestuens garderobe. (Viborg)

Didaktik: Situationsbevidsthed i hverdagspraksis.(Dagplejen, Viborg)

Didaktik: Bruger vi didaktik i hverdagen i dagplejen- hvad betyder din personlighed for din didaktik? (Vejen)

 

Workshops: 14.00-14.40

Samspil og læring: Selvomsorg på tværs af dagpleje og vuggestue (Vejen)

Samspil og læring: Dagplejerens åbenhed for justering af egen praksis (Viborg)

Overgangspædagogik: Film med forskellige indslag om overgangspædagogik (Helsingør)

Overgangspædagogik: Overgang fra hjem til dagtilbud for flersprogede børn (Gentofte).

Overgangspædagogik: Mikroovergange i vuggestuen. Hvordan får vi sat barnet i centrum, overgangen fra spisning til putning, (Vejen)

Overgangspædagogik: Overgang mellem dagplejen og børnehaven. Forældres og børns oplevelse af overgangen. (Vejen)

Overgangspædagogik: Tryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave – Fra genstand til venskabTryghed i overgangen fra vuggestue til børnehave – Fra genstand til venskab (Vejle)

Didaktik: Fra "overlevelse til udvikling" Fra observationer til didaktiske overvejelser og ny praksis.

(Vejen)

Didaktik: Kompetence og relationsudvikling i hverdagspraksis.(Odder)

 

Om Barnet i Centrum 2

Hvad er kvalitet i vuggestuen og dagplejen? Det har forskere, pædagoger og dagplejere gennem 1,5 år undersøgt i aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum 2. Temaerne har været Overgangspædagogik, Samspil og læring og Didaktik.

Formålet med Barnet i Centrum 2 er at skabe viden om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue / dagpleje. Resultatet er en række nye praksisformer i den enkelte vuggestue og dagpleje og deltagerne har fået et nyt fagprofessionelt syn på egen praksis.

BiC 2 bygger videre på erfaringerne fra BiC 1 og er kommet et spadestik dybere i udviklingen af 0-3 års området.

Fakta: 8 kommuner har haft mellem 10-30 deltagere i projekt Barnet i Centrum 2. Deltagerne har været tilknyttet et laboratorium, hvor de har mødtes 12 gange henover 1,5 år. Mellem hver laboratoriegang har deltagerne arbejdet med deres eget projekt.