Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Materiale fra Barnet i Centrum 1 - BiC1

Projektet Barnet i Centrum 1 var et aktionsforsknings- og læringsprojekt for skabe viden om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue og dagpleje. Projektet blev gennemført fra 2013-2015. Forskere og praktikere udvekslede erfaringer og refleksioner i laboratorier og italesatte den eksisterende praksis og satte udviklingsprocesser i gang.

På denne side finder du forskelligt materiale fra Barnet i Centrum 1.

Evaluering af BiC 1

Her kan du læse evalueringen af  Barnet i Centrum 1. Hent evaluering

Opfølgningsdag d.28.april 2015

Alle deltagerne i BiC 1 samledes til opfølgningsdag d. 28. april 2015. Se PowerPoints fra dagen her: Oles oplæg, Lones oplæg, Anders' oplæg

Afslutningskonference BiC 1

3. december 2014  holdt projekt Barnet i Centrum 1 en stor afslutningskonference med over 500 deltagere. Forskere og deltagere fortalte om erfaringer og resultater. Her finder I en reportage fra dagen og oplægsholdernes slides:

 

Oplæg fra afslutningskonferencen

Fælles laboratoriedag

Den 2. oktober 2013 mødtes alle deltagere i projekt Barnet i Centrum til fælles laboratoriedag. Dagen bød på oplæg og workshops. Læs reportage fra dagen og se slides fra fælles oplæg her:

Midtvejsrapport

Midtvejsrapporten fra 2014 dokumenterer og evaluerer det første år i projekt Barnet i Centrum. Læs rapporten her.

 

Baggrund og formål med BiC

Hvad er kvalitet i vuggestuen og dagplejen? Det vil forskere, pædagoger og dagplejere finde ud af sammen.

Formålet med Barnet i Centrum er at skabe viden om 0-3 årige og pædagogikken i vuggestue / dagpleje.

Barnet i Centrum sætter forskning og teori i spil, dér hvor det gavner. I to år samarbejder forskere og praktikere om at udvikle det pædagogiske område for de 0-3- årige. Projektet tør tænke nye tanker og tør eksperimentere med praksis på en måde, der sætter barnet i centrum.

Hvad skal der ske? Forskere og praktikere udveksler erfaringer og refleksioner i laboratorier. Her italesætter vi eksisterende praksis og sætter udviklingsprocesser i gang.

Læs mere om projektet Barnet i Centrum