Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisering og temaer

Laboratorier

Projektet er organiseret i tre laboratorier, der hver mødes 12 gange.

På Laboratoriemøderne udfordres deltagerne med ny teori og sammen sætter de fokus på en række spørgsmål og problemer i relation til deres egen praksis

Overordnede udfordringer – der er fem gode K’er

Barnet i Centrum2 skal forfølge en række overordnede udfordringer og spørgsmål, som (bl.a.) kan skitseres med en række K’er: Kritik, Kontekst, Kvalitet, Kontrol og økonomi.

Kritik: Barnet i Centrum2 ønsker at gå åbent ind i såvel teoretiske som praktiske spørgsmål. Intet er givet på forhånd. DPUs forskere skal bringe udfordrende teorier og spørgsmål ind i laboratorierne. De skal ’forstyrre’.

Kontekst: Det er et praktiker-projekt, praktikerne skal have ejerskab. Problemer, teorier og praktisk pædagogiske principper skal ses og behandles i den kontekst barnet (og pædagoger og forældre)befinder sig i. Vi skal ikke lave skrivebordspædagogik. Men pædagogik i kontekst.

Kvalitet: Udvikling af 0-3 års-pædagogikken er udvikling af kvalitet. Frem for at tage afsæt i nationale og internationale kvalitetskriterier (fx ECERS-skalaen eller Finansministeriets kvalitetsoplysninger) konstruerer de deltagende kommuner og institutioner gennem en to-årig periode kvalitetskriterier fra Bottom-up.

Kontrol: Udvikling af kvalitet i 0-3 års-pædagogikken sker ikke isoleret fra de samfundsmæssige diskurser og må være underlagt en samfundsmæssig vurdering – og vi ønsker at italesætte indhold, omfang og hyppighed af det kommunale pædagogiske tilsyn med henblik på måske at udvikle helt nye modeller.

Økonomi: Konstruktion, udvikling og udbredelse af nye pædagogiske tilgange og principper må reflekteres i forhold til det økonomiske grundlag. Udvikling af pædagogikken er ikke omkostningsfrit – men må samtidig tænkes kreativt innovativt med bedst mulig udnyttelse af eksisterende ressourcer.

Laboratorietemaer

Alle laboratorier har fokus på ’det 0-3 årige barneliv’. Herudover har hvert laboratorium et særligt fokus. Deltagernes egen praksis og interessefelter er desuden med til at fastsætte indholdet på laboratoriemøderne. I Barnet i Centrum 2 er der følgende tre laboratorietemaer: